Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 33

: Viện Toán ứng dụng và Tin học

: 13h00, ngày 25/05/2016 (Thứ Tư)

: P902-Thư Viện Tạ Quang Bửu, ĐHBKHN

Mô tả sự kiện

Giấy mời và chương trình Hội nghị: GiayMoi_SVNCKH33

Tuan SV NCKH2016


Đánh giá bài viết


Xem thêm