Hội nghị Toán ứng dụng và Tin học – Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

: Viện Toán ứng dụng và Tin học & Viện Toán học

: 08h00, ngày 12/11/2016 (Thứ Bảy)

: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Mô tả sự kiện

Hội nghị Toán ứng dụng và Tin học

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hà Nội, 12 – 13/11/2016

THÔNG BÁO SỐ 1

 

Nằm trong khuôn khổ chuỗi hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN), Hội nghị Toán ứng dụng và Tin học sẽ được tổ chức từ ngày 12/11/2016 đến ngày 13/11/2016 tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.  Hội nghị là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, giảng viên đang công tác tại các trường đại học, cao đẳng và các viện nghiên cứu trao đổi và báo cáo các kết quả nghiên cứu đạt được trong thời gian gần đây về các lĩnh vực toán học và tin học, cũng như các ứng dụng của toán tin để giải quyết các vấn đề thực tế.

 

Cơ quan đồng tổ chức:

  • Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

Thời gian và địa điểm tổ chức: Hội nghị sẽ được tổ chức từ ngày 12/11/2016 đến ngày 13/11/2016 tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

  • Đăng ký tham dự: Trước 31/08/2016.
  • Gửi tóm tắt báo cáo: Trước 15/09/2016.
  • Thông báo chấp nhận báo cáo: Trước 15/10/2016
  • Gửi giấy mời tham dự: Trước 30/10/2016

Ban chương trình:  Lê Tuấn Hoa (Viện Toán học, Trưởng ban); Đinh Dũng (Đại học Quốc gia, Phó Ban); Tống Đình Quỳ (ĐHBKHN, Phó ban); Nguyễn Thị Minh Huyền (Đại học Quốc gia); Nguyễn Thị Bạch Kim (ĐHBKHN); Vũ Ngọc Phát (Viện Toán học); Hoàng Xuân Phú (Viện Toán học)

Ban tổ chức: Lê Quang Thủy (ĐHBKHN, Trưởng ban);Nguyễn Việt Dũng (Viện Toán học, Phó ban); Tống Quốc Đạt  (Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Phó ban); Nguyễn Thị Thanh Huyền (ĐHBKHN); Vũ Thành Nam (ĐHBKHN); Lê Chí Ngọc (ĐHBKHN); Đinh Văn Phong (ĐHBKHN); Nguyễn Xuân Thảo (ĐHBKHN); Nguyễn Quang Thuận (ĐHBKHN)

Ban thư ký:  Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐHBKHN); Nguyễn Cảnh Nam (ĐHBKHN)

Các báo cáo mời: Nguyễn Hữu Dư (Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán); Đinh Nho Hào (Viện Toán học); Nguyễn Thiệu Huy (Viện Toán ứng dụng và Tin học); Lê Hoàng Sơn (Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG Hà Nội);  Đỗ Đức Thuận (Viện Toán ứng dụng và Tin học); Lê Sỹ Vinh (Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội); Bùi Trọng Kiên (Viện Toán học).

Báo cáo ngắn: Ngoài các báo cáo mời, Ban Tổ chức trân trọng kính mời đại biểu trình bày báo cáo ngắn 15 phút, hoặc các thông báo treo (Poster).

Tóm tắt báo cáo: Tóm tắt báo cáo (tiếng Việt hoặc tiếng Anh) gửi tới Ban tổ chức Hội nghị, không quá 1 trang khổ giấy A4, cần được soạn thảo trên máy tính với font UNICODE (UTP-8), tốt nhất bằng LaTeX. Mẫu tóm tắt báo cáo được qui định như sau (ba mục đầu căn giữa dòng):

  • Tên báo cáo
  • Họ tên tác giả
  • Tên và địa chỉ cơ quan nơi làm việc
  • Tóm tắt nội dung báo cáo

 

Tuyển tập báo cáo: Tuyển tập các tóm tắt báo cáo sẽ được in trước Hội nghị. Sau Hội nghị, bài viết sẽ được biên tập, lựa chọn để in trong Kỷ yếu do Nhà xuất bản cấp phép phát hành. Ngoài ra, theo nguyện vọng của tác giả, một số bài có thể được chọn để đăng trong trong các tạp chí Vietnam Journal of Mathematics, Vietnam Journal of Mathematical Applications, Vietnam Journal of Science và Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Bách khoa Hà Nội, nhưng việc duyệt đăng vẫn phải tuân theo các qui định của từng tạp chí.

Xem thông tin chi tiết tại:    http://fami.hust.edu.vn/hoi-nghi/

Địa chỉ liên lạc: Ban Tổ chức Hội nghị Toán ứng dụng và Tin học,

Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách Khoa Hà Nôi,

Số 1, đường Đại Cồ Việt, Hà Nội

Điên thoại di dộng:  0973 941 221 và  0129 909 0652

Đăng ký:  Không thu phí tham dự.  Đăng ký tham dự, tóm tắt báo cáo, báo cáo toàn văn được gửi đến địa chỉ email:  nam.nguyencanh@hust.vn


Đánh giá bài viết


Xem thêm