Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học

: Viện Toán ứng dụng & Tin học - ĐH Bách Khoa HN

: 13h30, ngày 22/05/2017 (Thứ Hai)

: Phòng 902, Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBKHN

Mô tả sự kiện

Viện Toán ứng dụng và Tin học (SAMI), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN) tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 34.

- Mục đích Hội nghị
Tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học của Viện Toán ứng dụng và Tin học trong năm học 2016-2017 và trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về các giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Nội dung Hội nghị
Sinh viên báo cáo, công bố các kết quả nghiên cứu;
Hội đồng tuyển chọn những báo cáo để xét giải;
Năm nay, SAMI và công ty Grooo https://grooo.vn/ cùng phối hợp trao giải và đánh giá các công trình SVNCKH.

-Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị
Thời gian bắt đầu: 13h30 thứ hai, ngày 22/5/2017
Địa điểm: Phòng 902, Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBKHN

Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐHBKHN kính mong có sự ủng hộ nhiệt tình của các cán bộ, giảng viên, sinh viên của Viện .


Đánh giá bài viết


Xem thêm