Lịch seminar

Seminar Giải tích

Thứ Hai
13

10/2014

Các định lý về hàm khả vi và ứng dụng

Bắt đầu: 09h15
Địa điểm: D3. 104 (Xem chi tiết)
Thứ Tư
08

10/2014

Inequalities in Fourier analysis

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: D3. 104 (Xem chi tiết)
Thứ Hai
06

10/2014

Thứ Tư
01

10/2014

Thứ Tư
07

05/2014

Inequalities for Fourier Transforms and Convolution

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: C 10, 2080 (Xem chi tiết)
Trang 10 / 10« First...678910