Lịch seminar

Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

Thứ Ba
27

10/2015

Thứ Ba
20

10/2015

A Douglas Rachford splitting method for solving equilibrium problems

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: Phòng Xêmina 106B-D3 (Xem chi tiết)
Thứ Ba
13

10/2015

Thứ Ba
06

10/2015

Thứ Ba
29

09/2015

Thứ Ba
22

09/2015

On the inverse split variational inequality problems

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: Phòng hội thảo 208 - C10 (Xem chi tiết)
Thứ Ba
19

05/2015

On Strong Convergence of Halpern’s Method Using Averaged Type Mappings

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: Phòng hội thảo 208-C10 (Xem chi tiết)
Thứ Ba
12

05/2015

Thứ Ba
14

04/2015

Adjusted sublevel sets, normal operator, and quasiconvex programming

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: Phòng hội thảo 208, C10 (Xem chi tiết)
Thứ Ba
05

05/2015