Tích phân bất định

: 09h30, ngày 02/11/2015 (Thứ Hai)

: D3. 104

: Seminar Giảng dạy

: TS. Đoàn Công Định

: ĐHBK Hà Nội

Tích phân bất định

: 09h15, ngày 10/11/2014 (Thứ Hai)

: D3. 105

: Seminar Giải tích

: TS. Trần Quốc Bình

: ĐHBK Hà Nội


Đánh giá bài viết


Xem thêm