REVERSE WEIGHTED Lp–NORM INEQUALITIES IN CONVOLUTIONS

: 09h30, ngày 25/11/2015 (Thứ Tư)

: D3. 106b

: Seminar Giải tích

: Nguyễn Tiến Trung

: HVCH ĐH Bách khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Seminar TRUNG


Đánh giá bài viết


Xem thêm