Let’s build a chatbot!

: 13h30, ngày 01/01/1970 (Thứ Năm)

: Online

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Hùng

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

In this talk, we introduce the chatbot problem and its tasks, including basic subproblems, data collection, (re)evaluations, and continuous delivery.

Zoom:

https://pixta.zoom.us/j/92612998426?pwd=T1RKWTBLazNtMUFOaVFZWEtCdUVnZz09

Password: 853831


Đánh giá bài viết


Xem thêm