Giải thuật tiến hóa đa mục tiêu

: 15h00, ngày 08/07/2022 (Thứ Sáu)

: P104 D3

: Seminar Toán rời rạc

: Trần Ngọc Thăng

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Các giải thuật tiến hóa đa mục tiêu (MOEA) đã cho thấy hiệu quả đầy hứa hẹn trong việc giải quyết các vấn đề tối ưu hóa khác nhau. Ưu điểm nổi bật của các thuật toán MOEA là có thể làm việc tốt trong trường hợp hàm mục tiêu và tập ràng buộc không lồi, các biến có thể liên tục hoặc rời rạc. Báo cáo trình bày một số thuật toán MOEA phổ dụng như NSGA-II, NSGA-III, ToP,... và kết quả chạy thực nghiệm trên một số bài toán đối sánh.


Đánh giá bài viết


Xem thêm