Bộ ba DeMorgan bức tranh và Toán tử phủ định cuộn

: 14h30, ngày 30/10/2017 (Thứ Hai)

: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Roãn Thị Ngân

: ĐH Tài nguyên và môi trường

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về các toán tử Logic cơ bản trong hệ mờ bức tranh sử dụng trong các hệ suy diễn.


Đánh giá bài viết


Xem thêm

29/10/2017. Ensemble Learning