Tối ưu trên tập Pareto với hàm mục tiêu đơn điệu tăng và ứng dụng trong tối ưu hóa sản xuất


Đánh giá bài viết


Xem thêm