Các chuyên ngành đào tạo đại học tại Viện Toán ứng dụng và Tin học

01/06/2016

Viện Toán ứng dụng và Tin học đào tạo đại học theo mô hình 4+1 của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, trong đó thiết kế 4 năm cho chương trình Cử nhân kỹ thuật và 4+1 năm cho chương trình Kỹ sư.

Tham khảo mô hình và chương trình đào tạo của trường ĐHBK Hà Nội tại: http://www.hust.edu.vn/web/vi/mo-hinh-ct-dao-tao

 

Tên chương trình   Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý   Cử nhânToán-Tin ứng dụng   Kỹ sư Toán-Tin ứng dụng   Kỹ sư tài năng Toán-Tin ứng dụng
Chuyên ngành đào tạo Tin học quản lý Toán – Tin Toán – Tin Toán – Tin
Loại hình đào tạo Chính quy Chính quy Chính quy Chính quy
Bằng tốt nghiệp Cử nhân kỹ thuật Cử nhân kỹ thuật Kỹ sư Kỹ sư
Thời gian thiết kế 4 năm 4 năm 4+1 năm 5 năm
Khối lượng kiến thức 134 tín chỉ 131 tín chỉ 161 tín chỉ 161 tín chỉ

 

 

 


Đánh giá bài viết


Xem thêm