Nhóm sinh viên đạt giải Nhất “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2018, phân ban Toán ứng dụng và Tin học

13/06/2018

Nhóm sinh viên đạt giải Nhất - Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2018 phân ban Toán ứng dụng và Tin học.


Đánh giá bài viết


Xem thêm