Gặp mặt giáo sư Andrew đại học Virgina – Mỹ

13/05/2018

Đặng Phong Quang - Toán tin K59

Sáng ngày 11/05/2018 vừa qua, Viện Toán ứng dụng và Tin học đã tổ chức buổi seminar về an toàn thông tin cùng với giáo sư Andrew đại học ở Virgina, Mỹ.

Viện Toán ứng dụng và Tin học

Giáo sư Andrew

Buổi Seminar diễn ra trong không khí khẩn trương nhưng vẫn rất bổ ích. Giáo sư Andrew đã giới thiệu cho sinh viên Viện Toán UD&TH một hệ thống chia sẻ tài nguyên giữa các trường đại học ở Mỹ và châu Âu cực kì thú vị. Qua quá trình xây dựng hệ thống và đưa vào vận hành, giáo sư đã chỉ ra các vấn đề gặp phải và các cách giải quyết rất hiệu quả để xây dựng một hệ thống tốt và đặc biệt là an toàn. Do đặc thù về hệ thống chia sẻ tài nguyên tiện dụng nhưng cũng rất nhạy cảm nên đặt ra yêu cầu về thiết kế và triển khai hệ thống phải đơn giản và an toàn.

Viện Toán ứng dụng và Tin học

Qua buổi gặp gỡ, giáo sư Andrew cũng bày tỏ nguyện vọng muốn hợp tác với Viện Toán ứng dụng và Tin học để tìm sinh viên của Viện sang học tập sau đại học ở Virgina, Mỹ. Với nền tảng toán vững chắc thì định hướng an toàn thông tin, bảo mật là một trong những định hướng rất mạnh của sinh viên. Đặc biệt là với các công nghệ mới yêu cầu lý thuyết mã như Block-chain hay mã hóa ...

Viện Toán ứng dụng và Tin học

Viện Toán ứng dụng và Tin học

 

Buổi gặp nằm trong lộ trình tiếp tục tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp và các trường đại học trên thế giới tạo điều kiện cho sinh viện trong quá trình tìm kiếm con đường sau đại học! Và chắc chắn trong tương lai không xa, sinh viên của Viện sẽ có khả năng chinh phục các đỉnh cao của thế giới!


Đánh giá bài viết


Xem thêm