Thông báo lịch bảo vệ Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Hoàng Thị Vân Anh

10/11/2015
Kính mời các thầy/cô và các bạn quan tâm đến tham dự buổi bảo vệ Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Hoàng Thị Vân Anh.
Thông tin chi tiết như sau:

Họ và tên NCS: HOÀNG THỊ VÂN ANH

Tên đề tài luận án: Phép biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng liên quan đến Hartley, Fourier cosine, Fourier sine và ứng dụng

Chuyên ngành: Toán giải tích.

Mã số : 62 46 01 02

Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo

Thời gian: 9h00’ ngày 13/11/2015

Địa điểm: Phòng C1-318, Trường ĐHBK Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Trân trọng thông báo.

Đánh giá bài viết


Xem thêm