[KHẨN] Thông báo kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp HK1

25/12/2013

1) Lễ Bảo vệ đồ án tốt nghiệp đại học, học kì 1, năm học 2013-2014

  • Hội đồng 1 (Toán học): Từ 8h00, Thứ 2, ngày 06/01/2014 tại D3-106
  • Hội đồng 2 (Tin học): Từ 8h00, Thứ 3, ngày 07/01/2014 tại D3-106

2) Họp lớp sinh viên bảo vệ: 11h00 thứ 2, ngày 30/12/2013, tại Văn phòng Bộ môn Toán Tin (D3-104)

Danh sách hội đồng 1 (Toán): download

Danh sách hội đồng 2 (Tin): download


Đánh giá bài viết


Xem thêm