Bảo vệ luận văn thạc sỹ

27/03/2014

Bảo vệ luận văn thạc sỹ
Trần Quang Huy

Đề tài: Hệ động lực vi sinh vật cạnh tranh trong môi trường đất
Thời gian: 8h30, thứ bảy ngày 29/03/2014
Địa điểm: 301-B1, ĐHBK Hà Nội


Đánh giá bài viết


Xem thêm