Báo cáo luận án Tiến sĩ tại Seminar Bộ môn của NCS Phạm Thị Hoài

14/02/2019
Kính mời các Thầy/Cô tới dự và góp ý kiến tại buổi thông qua luận án tiến sỹ cho NCS: Phạm Thị Hoài.
 
- Thời gian: 9h00, Thứ  hai, ngày 18/02/2019.
- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Toán ứng dụng, 201 Bis D3-5.
 
Tên đề tài luận án: Một số lớp bài toán tối ưu không lồi: thuật toán và ứng dụng
 

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Cảnh Nam
                           GS. TSKH. Lê Thị Hoài An
Trân trọng!

Đánh giá bài viết


Xem thêm