Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Nguyễn Hải Sơn

14/12/2018
Kính mời các thầy/cô tham dự buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở với đề tài: 
Điều kiện tối ưu không cách biệt và tính ổn định nghiệm của các bài toán điều khiển tối ưu được cho bởi các phương trình đạo hàm riêng 
của NCS Nguyễn Hải Sơn
Ngành: Toán học
Mã số: 9460101
Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Toàn
                                TS. Bùi Trọng Kiên
Thời gian: 14h00 ngày 28 tháng 12 năm 2018
Địa điểm: Phòng 318 - C1, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Trân trọng!

Đánh giá bài viết


Xem thêm