Báo cáo luận án Tiến sĩ tại Seminar Bộ môn của NCS Nguyễn Hải Sơn

24/09/2018
Tên đề tài luận án: Điều kiện tối ưu không cách biệt và tính ổn định nghiệm của các bài toán điều khiển tối ưu được cho bởi các phương trình đạo hàm riêng.
(No-gap optimality conditions and solution stability for optimal control problems governed by partial differential equations)
-Thời gian: 9h00, Thứ 4, ngày 26-09-2018
- Địa điểm: 106B nhà D3 -Viện Toán ứng dụng và Tin học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
NCS: Nguyễn Hải Sơn.

Chuyên ngành: Toán Giải Tích  - MS: 62.46.01.02
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Toàn
                                TS. Bùi Trọng Kiên
Tóm tắt: Trong luận án, chúng tôi trình bày một số kết quả về các điều kiện tối ưu bậc hai không cách biệt của bài toán điều khiển tối ưu được cho bởi các phương trình elliptic nửa tuyến tính và tính nửa liên tục trên của ánh xạ nghiệm. 
Trân trọng thông báo!

Đánh giá bài viết


Xem thêm