Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ Học bổng và Giải thưởng Kova lần thứ 12

I. Chương trình Học bổng Kova dành cho sinh viên

1. Điều kiện

 • Có tư cách đạo đức tốt .
 • Là sinh viên đạt loại giỏi  ( từ 8.0 điểm )
 • Là sinh viên nghèo vượt khó học giỏi .
 • Ưu tiên nữ sinh viên và sinh viên các dân tộc thiểu số.
 • Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương  chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Số lượng: 01 - 02 suất

3. Hồ sơ gồm:

 • Đơn  xin  tham  gia  nhận  học bổng  KOVA năm 2014.
 • Bản  báo cáo  thành  tích  cá  nhân  các năm học có xác nhận của nhà trường
 • Bảng điểm về kết quả học  tập , có xác nhận của nhà trường.
 • Bản khai hoàn cảnh kinh tế của gia đình có xác nhận của địa phương.

II. Chương trình Giải thưởng Kova cho sinh viên

1. Tiêu chuẩn

 • Có tư cách đạo đức tốt .
 • Là sinh viên đạt loại xuất sắc  từ điểm 9,0 trở lên  .
 • Có đề tài nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả tốt
 • Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Số lượng: 01 suất

3. Hồ sơ gồm: 

 • Đơn  xin  tham  gia  nhận  giải  thưởng   KOVA lần thứ 11
 • Bản  báo cáo  thành tích  cá  nhân  các năm học có xác nhận của khoa, trường.
 • Bảng điểm về kết quả học tập , có xác nhận của nhà trường.
 • Bản khai hoàn cảnh kinh tế của gia đình có xác nhận của địa phương.
 • Bản  chứng nhận tên đề tài nghiên cứu khoa học

 III. Chương trình Giải thưởng Kova dành cho cán bộ và giảng viên

1. Đối tượng và điều kiện

 •  Dành cho các cá nhân, tập thể là những tấm gương tiêu biểu trong đời sống xã hội, tham gia hoạt động từ thiện có tính nhân đạo cao cả, góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình, cộng đồng và xã hội được cơ quan hoặc địa phương giới thiệu.
 • Các cá nhân , tập thể có công trình, đề tài nghiên cứu khoa học có tính sáng tạo, kết quả nghiên cứu được ứng dụng trong đời sống xã hội, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân và sự phát triển của đất nước; công trình và đề tài nghiên cứu chưa được nhận giải thưởng ở trong nước cũng như quốc tế. Đề tài đó phải được Sở khoa học công nghệ giới thiệu hoặc cơ quan đề nghị.

2. Hồ sơ gồm:

 • Đơn  xin  tham  gia  nhận  giải  thưởng   KOVA lần thứ 12.
 • Bản báo cáo về đề  tài hoặc công trình NCKH
 • Bản báo cáo cá nhân hoặc tập thể
 • Bản đề nghị của cơ quan hoặc Sở KHCN

 

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ: trước 15h00 ngày 30/06/2014

ĐỊA ĐIỂM: Phòng 103 - C1 (Bàn 3).

Các biểu mẫu có thể tìm thấy tại     http://ctsv.hust.edu.vn/TabId/602/ArticleId/1163/PreTabId/506/Default.aspx

Các thông báo khác