Công ty giải pháp tài chính công FPT tuyển cộng tác viên

Công ty giải pháp tài chính công FPT cần 5 bạn tham gia làm cộng tác viên.

 Yêu cầu:
-  Là sinh viên năm thứ 4 hoặc sắp ra trường.
- Thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server hoặc Oracle
- Thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình sau: C#; Java, php,.. hoặc có kinh nghiệm sử dụng Oracle Form Report.

 Chế độ đãi ngộ:
- Được đào tạo 1 tháng –> 1.5 tháng
- Sau khi đào tạo, nếu đạt kết quả yêu cầu  ký hợp đồng cộng tác viên part time,
hưởng mức lương theo năng lực từ 2 –> 4 triệu đồng
 
Chú ý: Sinh viên năm cuối có thể nộp hồ sơ, nếu phù hợp, sẽ được ký hợp đồng luôn, theo mức lương của công ty quy định.
 
Hồ sơ (chỉ cần bản mềm)::  
     + CV (giới thiệu thông tin cá nhân và kỹ năng làm việc) 
     + Bảng điểm (sinh viên có thể tự gõ lại bảng điểm theo mẫu của nhà trường  nếu không có bản scan)

Hạn cuối nộp hồ sơ:  4/5/2014 
 
Địa chỉ:   huett1k49@gmail.com,  (chị Trần Thị Huế)
Ask a question

 

Các thông báo khác