Lùi lịch nộp báo cáo tiến độ do nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Vì trường nghỉ thứ 6, ngày 2/5/2014, cho nên tất cả các báo cáo tiến độ theo lịch nộp vào tuần từ 28/4 đến 2/5 sẽ được lùi lại một tuần.

Mọi thắc mắc sinh viên có thể liên hệ với Thầy Nguyễn Cảnh Nam (điện thoại 0973941221 hoặc email namngc@gmail.com).

Các thông báo khác