Dạng toàn phương, không gian Euclide, đường và mặt bậc hai

: 09h30, ngày 14/12/2015 (Thứ Hai)

: D3. 104

: Seminar Giảng dạy

: ThS. Nguyễn Quốc Hưng

: ĐH Bách khoa Hà Nội


Đánh giá bài viết


Xem thêm