An Existence Result for Quasi-Equilibrium Problems

: 14h00, ngày 23/05/2017 (Thứ Ba)

: D3-106B

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Nguyễn Thế Vinh


Đánh giá bài viết


Xem thêm