Thông tin tuyển sinh

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Khoa Toán-Tin, Đại học Bách khoa Hà Nội, là đơn vị nghiên cứu và đào tạo đại học, sau đại học có uy tín về lĩnh vực Toán học và Tin học. Khoa có các nhiệm vụ chính là:

 • Giảng dạy và nghiên cứu Toán học, Toán ứng dụng và Tin học;
 • Tiến hành hợp tác nghiên cứu và giảng dạy với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước;
 • Phối hợp với các ngành, các cấp và các doanh nghiệp trong việc đưa ứng dụng Toán học, Tin học vào những lĩnh vực như kinh tế, tài chính, quản lý, xây dựng, kỹ thuật, v.v…

NHIỆM VỤ GIẢNG DẠY, ĐÀO TẠO CỦA VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC

 • Giảng dạy các môn Toán cơ bản chung cho toàn trường (Giải tích 1, Giải tích 2, Giải tích 3, Đại số, Phương pháp tính, Xác suất thống kê,…) ở tất cả các hệ đào tạo (Đại học chính quy, Kỹ sư tài năng, Kỹ sư Chất lượng cao, Chương trình tiên tiến, Đào tạo Quốc tế,..)
 • Đào tạo đại học 02 ngành: TOÁN TINHỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
 • Đào tạo Thạc sĩ: 02 chuyên ngành (http://fami.hust.edu.vn/dao-tao/dao-tao-thac-sy/)
 • Đào tạo Tiến sĩ: 05 chuyên ngành (http://fami.hust.edu.vn/dao-tao/dao-tao-tien-si/)

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TẠI VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC

 • Ngành Toán Tin: mã xét tuyển là MI1
 • Ngành Hệ thống thông tin quản lý: mã xét tuyển là MI2

(I) Toán Tin

 • Chỉ tiêu tuyển sinh (2018): 100
 • Mã ngành: D460112
 • Các chương trình đào tạo:
  • Chương trình Cử nhân kỹ thuật Toán Tin (4 năm)
  • Chương trình tích hợp Cử nhân- Kỹ sư Toán Tin  (5 năm)
  • Chương trình tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ Toán Tin (5,5 năm)
  • Chương trình tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ – Tiến sĩ Toán Tin (8,5 năm)
  • Chương trình Tài năng Toán Tin: Cử nhân (4 năm); tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ (5,5 năm); tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ – Tiến sĩ (8,5 năm)
 • Khả năng học lên bậc học cao hơn:
  • Sau khi tốt nghiệp đại học, có khả năng học lên bậc Thạc sỹ, Tiến sĩ về Toán Tin và các ngành gần với Toán tin như Toán học, Toán ứng dụng, Tin học/Khoa học máy tính, An toàn thông tin, Hệ thống thông tin quản lý… cũng như một số ngành khối Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm…

(II) Hệ thống thông tin quản lý

 • Chỉ tiêu tuyển sinh (2018): 60
 • Mã ngành: 52340405
 • Chương trình đào tạo:
  • Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý (4 năm)
  • Chương trình tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ HTTTQL (5,5 năm)
 • Khả năng học lên bậc học cao hơn:
  • Sau khi tốt nghiệp đại học, có khả năng học lên bậc Thạc sỹ, Tiến sĩ về Hệ thống thông tin quản lý và các ngành gần với Hệ thống thông tin quản lý, như Toán Tin, Tin học, CNTT, An toàn thông tin, … và một số ngành khối Kinh tế, Kinh doanh – Quản lý, Quản trị – Quản lý.

Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển dựa trên kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) quốc gia tại các cụm thi trên cả nước do các trường đại học chủ trì. Tổ hợp môn xét tuyển là: (Toán, Lý, Hóa) hoặc (Toán, Lý, Anh) ; Toán hệ số 2.

Các trường hợp được tuyển thẳng:
http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/tin-tuc/12/quy-dinh-tuyen-thang-va-uu-tien-xet-tuyen-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2018-cua-truong-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi

 

CƠ HỘI HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ HỌC TẬP

Ngoài các học bổng qua kênh của Trường, các học bổng qua kênh của Khoa dành riêng cho CTĐT được trao hàng năm, như:

 • Học bổng khuyến học của Hội cựu sinh viên Toán Bách Khoa (30 triệu/năm)
 • Học bổng từ các doanh nghiệp (như 3C, ITSOL, Grooo International, … ), kinh phí học bổng tùy thuộc vào từng năm;
 • Học bổng Trọng điểm Quốc gia về Toán học (mỗi suất 11 triệu/1 kỳ)

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN HỌC TẬP

 • Công tác cố vấn học tập hoạt động tích cực, hiệu quả, giải đáp cho sinh viên về quy chế, chính sách, định hướng ngành nghề, lựa chọn môn học,…

http://fami.hust.edu.vn/co-van-hoc-tap/danh-muc-hoc-phan/

 • Phối hợp với các công ty phần mềm, tập đoàn tài chính, viễn thông, các doanh nghiệp, ..để đưa sinh viên đi thực tập và giới thiệu cơ hội việc làm.

THÍ SINH CẦN TƯ VẤN THÊM VỀ THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA VIỆN XIN MỜI GỬI CÂU HỎI:

Hỏi đáp tư vấn tuyển sinh (MI1, MI2)

Hoặc xem hướng dẫn đăng ký xét tuyển và trao đổi trên fanpage của Khoa Toán-Tin tại

https://www.facebook.com/famiHust/

Xem thêm:

 1. Các ngành đào tạo đại học tại Viện Toán ứng dụng và Tin học
 2. Giới thiệu ngành đào tạo Toán Tin
 3. Giới thiệu ngành đào tạo Hệ thống thông tin quản lý
 4. Toán Tin-ngành học không thể thiếu trong thời đại công nghệ số
 5. Nhiều công việc phù hợp cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý
 6. Nhiều cơ hội du học dành cho sinh viên kỹ sư tài năng Toán Tin
 7. Các câu hỏi thường gặp về ngành đào tạo và môi trường học tập tại Viện Toán UD&TH
 8. Tìm hiểu về chuơng trình đào tạo đại học các ngành tại Viện Toán ƯD&TH
 9. Các lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo của Viện Toán ƯD&TH
 10. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
 11. Hoạt động đoàn thể của sinh viên