Nghiên cứu sinh có thể tham gia các nhóm nghiên cứu và seminar khoa học của Viện

27/06/2016

Để thuận lợi và nhanh chóng đạt được các kết quả nghiên cứu, nghiên cứu sinh có thể tham gia nhóm nghiên cứu và seminar khoa học cùng với giảng viên và đồng nghiệp của Viện Toán ứng dụng và Tin học.

Danh sách và lịch tổ chức các seminar khoa học:

http://fami.hust.edu.vn/lich-seminar/

Danh sách các nhóm nghiên cứu:

http://fami.hust.edu.vn/nhom-nghien-cuu/


Đánh giá bài viết


Xem thêm