Thông báo Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Bách Khoa HN lần thứ 33 ngày 25/5/2016

20/04/2016

 THÔNG BÁO

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LẦN THỨ 33

 

Kính gửi: Cán bộ, giảng viên, sinh viên Viện Toán ứng dụng và Tin học

 

Ngày 25/5/2016, Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN) tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 33. Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm ủng hộ và gửi bài của các sinh viên Viện Toán ứng dụng và Tin học.

 1. Mục đích Hội nghị

Tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học của Viện Toán ứng dụng và Tin học trong năm học 2015-2016 và trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về các giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

 1. Nội dung Hội nghị
 • Sinh viên báo cáo, công bố các kết quả nghiên cứu
 • Hội đồng tuyển chọn những báo cáo để xét giải
 1. Thành phần tham gia báo cáo Hội nghị
 • Sinh viên của Viện Toán ứng dụng Tin học
 1. Thời hạn nộp bài và đăng ký tham dự

- Báo cáo tóm tắt và tiêu đề (theo mẫu):         Trước ngày 03/05/2016

- Báo cáo toàn văn (bản cứng+bản mềm):       Trước ngày 12/05/2016

 1. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị
 • Thời gian: 13h00’ Thứ 4 ngày 25/5/2016
 • Địa điểm: P902-Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBKHN
 1. Thể lệ đối với sinh viên

- Báo cáo tóm tắt (Mẫu 1) phát cho các thành viên của Hội đồng (5 người)

- Báo cáo đầy đủ không quá 50 trang nêu kết quả tương đối chi tiết để các thành viên Hội đồng tham khảo (Mẫu 2)

- Các mẫu văn bản được đăng tải trên website: http://bktech.hust.edu.vn

 1. Địa chỉ gửi bài
 • Nguyễn Thị Ngọc Anh, TS. Nguyễn Thị Thu Hương- Ban tổ chức Hội nghị Sinh sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 33 Viện Toán ứng dụng và Tin học
 • Điện thoại: 0989190192 hoặc 0903263109
 • Địa chỉ: Phòng 201Bis D3-5, Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội
 • Email: nguyenthingoc@hust.edu.vn hoặc mypaulcartney@yahoo.com gửi bài tiêu đề ghi rõ Bài báo gửi Hội nghị SV NCKH

Viện toán ứng dụng và Tin học, ĐHBKHN kính đề nghị các cán bộ, giảng viên tích cực tham gia hướng dẫn và tạo điều kiện cho sinh viên của Viện gửi báo cáo tham dự Hội nghị.

 

Trân trọng.

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

 

File đính kèm

SAMI.HoiNghiSVNCKH.LanThu33.pdf

Đánh giá bài viết


Xem thêm