Chương trình học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản – Dự án AUN/SEED-Net năm 2014

07/09/2013
Dự án AUN/SEED-Net (Dự án mạng lưới hợp tác các trường đại học kỹ thuật Đông Nam Á) được thành lập nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các trường kỹ thuật trong khu vực Đông Nam Á do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, trong đó Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là thành viên. Kể từ khi hoạt động đến nay, Dự án đã có những hỗ trợ tích cực trong việc đào tạo cán bộ trẻ và sinh viên của Trường thông qua các chương trình học bổng thạc sĩ và tiến sĩ. Phòng Hợp tác Quốc tế thông báo chương trình học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2014 trong khuôn khổ Dự án:
Các ngành nộp hồ sơ:
Civil Engineering (CE), Chemical Engineering (ChE), Electrical and Electronics Engineering (EEE), Environmental Engineering (EnvE), Geological Engineering (GeoE), Information and Communication Technology (ICT), Manufacturing Engineering (ManuE), Materials Engineering (MatE), and Mechanical and Aeronautical Engineering (ME/AE), Biotechnology, Disaster Mitigation, Environment, Natural Resources/Materials, and New/Renewable Energy.
Trường đăng ký:
14 trường đại học kỹ thuật Nhật Bản tham gia Dự án
- Đối tượng nộp hồ sơ:
Cán bộ trường ĐHBK HN
- Địa điểm nhận hồ sơ học bổng:
Phòng Hợp tác Quốc tế - Phòng 212 nhà C1CB thu hồ sơ: Đoàn Thu Trang, Điện thoại: 3 869 3796 (số máy lẻ: 20), Email: doantrang@mail.hut.edu.vn
Hạn cuối nộp hồ sơ15/10/2013
Thông tin chi tiết về chương trình học bổng trên (ngành đào tạo, trường đăng ký học, đối tượng tuyển sinh, quy trình nộp hồ sơ và tuyển chọn, hồ sơ xin học bổng, số lượng học bổng, chế độ học bổng…) mời tham khảo file đính kèm: Doctoral Degree Program in Japan 2014.

Đánh giá bài viết


Xem thêm