THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

: 07h30, ngày 03/03/2018 (Thứ Bảy)

: Đại học Bách Khoa HN

Mô tả sự kiện

THÔNG BÁO

Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm 2018

http://fami.hust.edu.vn/thong-bao/ky-thi-olympic-toan-hoc-sinh-vien-toan-quoc-nam-2018/


Đánh giá bài viết


Xem thêm