Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 32

: Viện Toán Ứng dụng và Tin học

: 08h00, ngày 12/05/2015 (Thứ Ba)

: 106-D3, Viện Toán Ứng dụng và Tin học, ĐHBK Hà Nội


Đánh giá bài viết


Xem thêm