Nhóm nghiên cứu: Toán Tin-lý thuyết và ứng dụng

Trưởng nhóm: TS. Vũ Thành Nam

Liên hệ

Người liên hệ:Vũ Thành Nam
Điện thoại:043 8692137

Các thành viên chính

 • TS. Vũ Thành Nam
 • TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • ThS. Nguyễn Huy Trường
 • ThS. Lê Quang Hòa
 • ThS. Ngô Thị Hiền

Các cộng sự

 • GS.TSKH Đỗ Long Vân, Phòng Cơ sở toán học cho tin học, Viện Toán học, Việt Nam
 • GS.TSKH. Lê Hùng Sơn, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • GS.TS. Ngô Đắc Tân, Phòng Cơ sở toán học cho tin học, Viện Toán học, Việt Nam
 • PGS.TS. Bùi Công Cường, Phòng Cơ sở toán học cho tin học, Viện Toán học Việt Nam
 • TS. Kiều Văn Hưng, Văn phòng Chính phủ
 • TS.Hồ Ngọc Vinh, Khoa Công nghệ thông tin, Trường đại học Sư phạm kĩ thuật Vinh
 • TS.Nguyễn Đình Hân, Khoa Công nghệ thông tin, Trường đại học Sư phạm kĩ thuật Hưng Yên

Giới thiệu chung

Toán Tin là một hướng nghiên cứu liên ngành, liên quan đến nhiều lĩnh vực, như Toán học, Tin học, Điện tử, Vật lý, Sinh học… .Khác với Toán ứng dụng, hay Khoa học máy tính, đặc thù cho Toán Tin là Tin học lý thuyết (Theoretical Computer Science- TCS), bao gồm cơ sở lý thuyết tính toán (Theory of Computation) như Ngôn ngữ hình thức và Otomat, Logic Toán, Tin học –Đại số, Tổ hợp, Lý thuyết mã hóa, Phân loại ngôn ngữ hình thức, Tính toán khoa học,… không nằm trong Toán ứng dụng hay Khoa học máy tính.

Mục tiêu chính của nghiên cứu Toán Tin là phân tích, xây dựng cơ sở toán học cho tin học, cả về lý thuyết và các phần mềm ứng dụng, phần mềm tính toán. Các tri thức về Toán -Tin bao gồm nhiều loại lý thuyết trong một phổ rất rộng, như: lĩnh vực tính toán hình thức, tính toán khoa học, mã hóa, bảo mật thông tin, mã sửa sai, động lực hình thức, cơ sở toán học của lý thuyết trò chơi, những bài toán không giải được như “P versus NP” (một trong 7 bài toán của thiên niên kỷ, mang tính chiến lược cả về lý thuyết rất sâu đến ứng dụng), mô hình tính toán lý thuyết mới phi truyền thống như tính toán lượng tử, tính toán sinh học,…

Những bài toán mà các nhà khoa học Toán Tin nghiên cứu không chỉ là ứng dụng, mà bao gồm cả các bài toán rất lý thuyết về tính toán hình thức, đòi hỏi nghiên cứu sâu sắc đi trước, có tính định hướng cho công nghệ về sau, như Bài toán thứ 10 của Hilbert, Bài Toán P versus NP- một trong 7 bài toán của thiên niên kỷ, tính toán lượng tử, lý thuyết đa tạp các ngôn ngữ và lý thuyết mã (rộng hơn mật mã học) thuộc Tin học –Đại số.

Các hướng nghiên cứu mũi nhọn

 1. Lý thuyết mã, mật mã học, giấu tin và an toàn thông tin
 2. Ôtômat và thuật toán
 3. Tìm kiếm mẫu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 4. Tin học đại số- những vấn đề về lý thuyết đa tạp vị nhóm hữu hạn và đa tạp ngôn ngữ
 5. Mô phỏng và tính toán khoa học trên môi trường song song và tuần tự
 6. Xử lý hình học và áp dụng trong các lĩnh vực giảng dạy, giải trí, y sinh, khoa học vật liệu, khoa học máy tính,….