Nhóm nghiên cứu: Lý thuyết tối ưu và ứng dụng

Trưởng nhóm: PGS.TS. Nguyễn Thị Bạch Kim

Liên hệ

Người liên hệ:TS. Tạ Anh Sơn
Điện thoại:098 976 0088

Các thành viên chính

 • TS. Nguyễn Thị Bạch Kim
 • TS. Lê Quang Thủy
 • TS. Nguyễn Cảnh Nam
 • TS. Nguyễn Quang Thuận
 • TS. Tạ Anh Sơn
 • TS. Đỗ Đức Thuận
 • NCS. Trần Ngọc Thăng
 • ThS. Phạm Thị Hoài
 • KS. Bùi Văn Chung

Các cộng sự

 • GS. TSKH. Đinh Thế Lục, Đại học Avignon, Cộng hòa Pháp
 • GS. TSKH. Lê Dũng Mưu, Viện Toán học
 • GS. TSKH. Phạm Huy Điển, Viện Toán học
 • GS. TSKH. Nguyễn Khoa Sơn, Viện Toán học
 • GS. TS. Trần Vũ Thiệu, Viện Toán học
 • GS. TSKH. Phạm Đình Tảo, Viện khoa học ứng dụng quốc gia Rouen, Cộng hòa Pháp
 • GS. TSKH. Lê Thị Hoài An, Đại học Lorraine, Cộng hòa Pháp
 • PGS. TS. Phạm Ngọc Anh, Học viện Bưu chính Viễn thông
 • TS. Trần Đức Quỳnh, Đại học Nông nghiệp 1

Giới thiệu chung

Lý thuyết tối ưu là một chuyên ngành toán học được phát triển mạnh mẽ và có nhiều ứng dụng trong khoa học cơ bản cũng như trong nhiều lĩnh vực thực tế như kinh tế, tài chính, y sinh, điện tử, viễn thông, giao thông, quản lý tài nguyên v.v… Cùng với việc nghiên cứu lý thuyết, việc nghiên cứu ứng dụng toán học để phân tích và giải quyết các bài toán nảy sinh từ thực tiễn luôn là vấn đề thời sự.

 

Nhóm nghiên cứu “Lý thuyết tối ưu và ứng dụng” được thành lập nhằm góp

phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Toán ứng dụng và Tin học. Các thành viên của nhóm chủ yếu là các tiến sĩ trẻ có năng lực và đam mê nghiên cứu khoa học. Mục đích chính của nhóm là:

 

 1. Tạo môi trường học thuật, hợp tác nghiên cứu giữa các thành viên trong nhóm, cũng như liên kết nghiên cứu khoa học với nhà toán học và các tổ chức nghiên cứu mạnh trong và ngoài nước.
 2. Xây dựng đội ngũ giảng viên có chuyên môn mạnh về qui hoạch toán học, đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực quan trọng này của toán học.
 • Tạo sự gắn kết giữa giảng dạy toán học với nghiên cứu và ứng dụng toán học.

 

Các hướng nghiên cứu mũi nhọn

 1. Điều khiển tối ưu
 2. Tối ưu đa mục tiêu và các vấn đề liên quan
 3. Tối ưu không lồi
 4. Tối ưu rời rạc
 5. Tối ưu d.c