Nhóm nghiên cứu: Các mô hình toán học ứng dụng trong hệ thống phức tạp

Trưởng nhóm: TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Liên hệ

Người liên hệ:TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Điện thoại:043 8692137

Các thành viên chính

 • Nguyễn Thị Ngọc Anh
 • Tạ Thị Thanh Mai
 • Nguyễn Phương Thuỳ
 • Lê Kim Thư
 • Trần Thị Kim Oanh

Các cộng sự

 • Alexis Drogoul, IRD, France
 • Jean Daniel Zucker, IRD, France
 • Nguyễn Nhị Gia Vinh, Đại học Cần Thơ
 • Nguyễn Ngọc Doanh, Đại học Thuỷ Lợi
 • Nguyễn Thanh Tùng, Đại học Thuỷ Lợi
 • Đặng Thị Thu Hiền, Đại học Thuỷ Lợi
 • Nguyễn Thị Thuỷ, Học Viện Nông Nghiệp I
 • Nguyễn Tuấn Anh, Học Viện Nông Nghiệp I
 • Đoàn Thị Thuỷ, Viện thổ nhưỡng Việt Nam
 • Nguyễn Trọng Khánh, Đại học Bưu Chính Viễn Thông
 • Đinh Thị Hải Vân, Học Viện Nông Nghiệp I
 • TS Mai Văn Trịnh, Viện môi trường nông nghiệp Việt Nam

Giới thiệu chung

Việc nghiên cứu và phát triển các mô hình toán học ứng dụng trong khoa học tự nhiên, xã hội và đời sống đã và đang phát triển rất mạnh mẽ trên thế giới. Một mặt, thông qua nghiên cứu các mô hình, chúng ta có những hiểu biết hơn và do đó có những quy tắc ứng xử tốt hơn với các hệ thống phức tạp mà ta quan tâm. Mặt khác, các nghiên cứu lý thuyết nhằm phát triển các công cụ toán học, tin học cũng được đặt ra do yêu cầu của việc nghiên cứu mô hình phức tạp trong thực tế.

Nhóm nghiên cứu “Các mô hình toán học ứng dựng trong hệ thống phức tạp” được thành lập nhằm xây dựng, nghiên cứu và phát triển một số mô hình toán học ứng dụng trong các hệ thống phức tạp. Hiện tại, chúng tôi quan tâm đến các hệ trong tự nhiên như hệ thống giao thông, hệ thống thuỷ lợi, hệ rầy nâu,…Ngoài ra, chúng tôi cũng quan tâm đến các hệ thống phức tạp khác như hệ thống giao thông hỗn hợp, hệ lan truyền bệnh dịch,…

 

 

Các hướng nghiên cứu mũi nhọn

 1. Nghiên cứu ảnh hưởng của các tập tính của các cá thể lên hệ động lực của toàn bộ quần thể, quần xã.
 2. Nghiên cứu các bài toán điều khiển tối ưu trong các mô hình cụ thể.
 3. Nghiên cứu các tính chất định tính của mô hình từ đó có những kết luận cho hệ thống.