Ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong phòng chống dịch

: 14h00, ngày 22/10/2022 (Thứ Bảy)

: P104 D3 - Online

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Phùng Hải Chung

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều thiệt hại lớn trên toàn thế giới về kinh tế, xã hội và con người. Nhiều nỗ lực được thực hiện để ngăn chặn đại dịch nhưng chưa đạt thành công. Tại Việt Nam, việc truy xuất nguồn gốc, khoanh vùng và cách ly những người tiếp xúc với bệnh nhân đã góp phần phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Tuy nhiên, việc truy xuất các thông tin từ tài liệu được làm thủ công, phần nào gây lãng phí thời gian và sức lực của đội ngũ y tế. Nhận thấy điều đó, nghiên cứu công bố một tập dữ liệu nhận dạng thực thể được đặt tên mới cho tiếng Việt. Qua đó, một hệ thống áp dụng tập dữ liệu trên cũng được đề xuất nhằm hỗ trợ trong việc phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trong tương lai.


Đánh giá bài viết


Xem thêm