Some methods for spam calls detection problems

: 14h00, ngày 08/04/2022 (Thứ Sáu)

: Online

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Văn Long

: Cao học Toán Tin, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về một số phương pháp phát hiện số điệnt hoại Spam trên mạng điện thoại di động.

Link:

https://pixta.zoom.us/j/92612998426?pwd=T1RKWTBLazNtMUFOaVFZWEtCdUVnZz09

Password: 858381


Đánh giá bài viết


Xem thêm

12/04/2022. Domain Adaptation