Phân tích và so sánh thuật toán Multi-Objective Stein Variational Gradient Descent & Hypervolume Maximization

: 10h00, ngày 16/06/2022 (Thứ Năm)

: D3-106

: Multi-objective Machine Learning and Applications

: Hoàng Phi Long

Tóm tắt báo cáo

Tập hợp tập cả các nghiệm tối ưu, Pareto front, là một thách thức của tối ưu đa mục tiêu. Xấp xỉ Pareto front bởi rất nhiều nghiệm Pareto được trải đều trên không gian mục tiêu là một phương pháp hiệu quả, trong đó MOO-SVGD và Hypervolume Maximization là hai thuật toán nổi bật nhất. Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ trình bày và phân tích sự khác nhau của hai thuật toán này và đưa ra những thảo luận sâu hơn về những hướng phát triển tiếp theo.


Đánh giá bài viết


Xem thêm