Không gian vector

: 09h30, ngày 16/11/2015 (Thứ Hai)

: D3. 104

: Seminar Giảng dạy

: ThS. Nguyễn Hải Sơn

: ĐH Bách khoa Hà Nội


Đánh giá bài viết


Xem thêm