Sinh viên Toán- Tin có thể làm được gì?

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Toán-Tin có thể:

  • Xây dựng và bảo mật các hệ thống thông tin
  • Phát triển các phần mềm tiện ích, như: phần mềm xử lý ảnh, mã hóa dữ liệu, nén dữ liệu,…
  • Phát triển các ứng dụng trên web và thiết bị di động thông minh
  • Lập trình game
  • Xây dựng, quản lý các dự án tin học
  • Phân tích dự báo giá vàng, chứng khoán, lũ lụt, rủi ro, ….
  • Thẩm định đầu tư, thẩm định bảo hiểm,…
  • Thống kê số liệu
  • Xây dựng mô hình toán học và phát triển phần mềm tính toán khoa học, phần mềm ứng dụng trong các lĩnh vực tài chính, kinh tế, bảo hiểm, thống kê, khoa giáo, …
  • Nghiên cứu và giảng dạy Toán ứng dụng và Tin học