Sinh viên ngành Toán-Tin làm ở đâu sau khi tốt nghiệp?

Đúng như định hướng nghề nghiệp đã đặt ra, theo số liệu khảo sát thực tế cho thấy, cựu sinh viên Toán-Tin thường công tác tại:

 Các viện nghiên cứu, các trường đại học,…

Các ngân hàng, bảo hiểm, các tập đoàn tài chính,…

Các tập đoàn phần mềm, bưu chính viễn thông,…

Du học Sau đại học hoặc công tác tại các doanh nghiệp, công ty, trường đại học ở nước ngoài:

Xem thêm:

Danh sách đại diện các khóa cựu sinh viên

Danh sách cựu sinh viên các khóa