Sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý làm ở đâu sau khi tốt nghiệp?

Đúng như định hướng nghề nghiệp đã đặt ra, theo số liệu khảo sát thực tế cho thấy, cựu sinh viên Hệ thống thông tin quản lý thường công tác tại:
Các công ty CNTT, bưu chính, viễn thông, thương mại điện tử, các tập đoàn công nghệ, …
Các doanh nghiệp, xí nghiệp, các công ty tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, các cơ quan hành chính nhà nước,…
Các trường cao đẳng, đại học.