Sinh viên có được tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học?

Hàng năm, Viện Toán ứng dụng và Tin học tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH theo chương trình của Nhà trường. Rất nhiều sinh viên của Viện đã đạt giải cao ở cấp Trường và cấp Bộ giáo dục.

Ngoài ra, Liên chi Đoàn của Viện tổ chức cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học với chủ đề Computer Games, nhằm tạo động lực và cơ hội cho sinh viên ứng dụng các kiến thức toán học, tin học lý thuyết, kỹ năng lập trình để xây dựng các phần mềm.

Hoạt động NCKH đã mang lại nhiều ích lợi thiết thực cho sinh viên, cụ thể:

  • Củng cố, tổng hợp và phát triển các kiến thức đã học;
  • Tìm hiểu các vấn đề lý thuyết và công nghệ mang tính thời sự nhất; hiện đại nhất trong toán học và khoa học máy tính;
  • Hăng hái và hứng thú hơn trong học tập;
  • Rèn luyện phương pháp tư duy, phương pháp thuyết trình và bước đầu xây dựng kỹ năng làm việc, nghiên cứu NCKH độc lập;
  • Vững vàng, tự tin hơn trong cuộc sống;
  • Chuẩn bị tốt cho công việc thực sự của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

 

Tìm hiểu thêm về nghiên cứu khoa học sinh viên:

http://fami.hust.edu.vn/sinh-vien/sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc/