Sinh viên chuyên ngành Toán-Tin làm nghề gì sau khi tốt nghiệp?

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Toán-Tin có thể công tác trong trong nhiều ngành nghề có sử dụng kiến thức Toán học ứng dụng và Tin học, như:

  • Nhà phân tích hệ thống
  • Kỹ sư phần mềm
  • Chuyên gia tin học
  • Chuyên viên thống kê
  • Nhà toán học
  • Giảng viên đại học

 Thong ke viec lam

Nguồn: Viện Toán ứng dụng và tin học, 2014, khảo sát cựu sinh viên