Nét đặc trưng của chuyên ngành Toán-Tin ?

Sinh viên được trang bị kiến thức về cả hai mảng Tin học và Toán học ứng dụng, được rèn luyện tư duy logic, tư duy chiến lược, khả năng nhận thức, khả năng tổ chức và quản lý điều hành.

Về tin học, sinh viên được trang bị những kiến thức và kĩ năng thực hành để có thể đáp ứng được công việc của một kỹ sư phần mềm và lập trình viên.

Về toán học, sinh viên được trau dồi tư duy lôgic, được cung cấp các phương pháp, công cụ dùng để mô hình hóa và giải quyết các bài toán thực tiễn trong thống kê, phân tích, dự báo, mô phỏng,…

Với kiến thức toán ứng dụng, kỹ sư phần mềm tốt nghiệp ngành Toán-Tin có lợi thế khi xây dựng những chương trình máy tính mà bài toán thực tế đòi hỏi cao về mô hình toán học và giải thuật, ví dụ như: phân tích tài chính trong ngân hàng; quy hoạch/tối ưu mạng lưới trong viễn thông, trong giao thông; dự báo thị trường chứng khoán; dự báo lũ lụt; thẩm định đầu tư; thẩm định bảo hiểm; các hệ thống mô phỏng và tính toán khoa học,…

Với các công cụ toán học và kiến thức tin học được trang bị, sinh viên tốt nghiệp có được kiến thức toàn diện. Họ có thể làm chuyên gia tin học, chuyên gia toán học. Có những việc mà họ được ưu thế đặc biệt khi tuyển dụng như chuyên gia phân tích dự báo tài chính (quant), định phí bảo hiểm (actuary), chuyên gia quy hoạch, …