Cơ hội du học đối với sinh viên Toán-Tin như thế nào?

Anh_cohoiduhoc

Sinh viên Toán-Tin có rất nhiều cơ hội được nhận các học bổng đi học đại học và sau đại học tại nước ngoài. Tỷ lệ sinh viên được nhận Học bổng du học của kỹ sư tài năng Toán Tin cao nhất trong tất cả các ngành học của kỹ sư tài năng và chất lượng cao.