Chuẩn đầu ra của Cử nhân kỹ thuật Hệ thống thông tin quản lý?

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Hệ thống thông tin quản lý của ĐHBK Hà Nội phải có được:
1. Các kiến thức cơ bản và chuyên sâu liên ngành, ở đây là toán ứng dụng, khoa học máy tính và quản trị kinh doanh, tài chính để lập kế hoạch, phân tích, xây dựng giải pháp, triển khai các HTTT phục vụ công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp:

 • Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính, làm cơ sở để ứng dụng CNTT vào thực tiễn quản trị tổ chức, doanh nghiệp;
 • Có khả năng xử lý, phân tích và khai thác sử dụng dữ liệu lớn, khai phá dữ liệu, bảo mật dữ liệu và nâng cao tính an toàn của hệ thống, thống kê dự báo trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị, ngân hàng… và hỗ trợ ra quyết định trong công tác tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất, đầu tư,Marketing …
 • Có kiến thức, kỹ năng trong phân tích, thiết kế, xây dựng, vận hành các HTTTQL, phân luồng thông tin và tối ưu hóa các HTTTQL;
 • Có khả năng để trở thành CIO (Chief Information Officer – Giám đốc thông tin), tức hội đủ được 3 tố chất: i) Năng lực lãnh đạo; ii) Hiểu biết sâu về công nghệ thông tin; iii) Có năng lực phân tích, xử lý thông tin.

2. Kỹ năng và phẩm chất chuyên nghiệp cần thiết để có thể thành công trong sự nghiệp:

 • Khả năng tư duy phân tích, xác định và giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh bằng hệ thống thông tin;
 • Tư duy hệ thống và tư duy phản biện;
 • Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc;
 • Khả năng điều chỉnh, thích nghi với nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau và thích ứng với sự phát triển của khoa học dữ liệu, khoa học tính toán và công nghệ;
 • Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp. Tôn trọng pháp luật và điều hành doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật. Thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua việc tôn trọng các nguyên tắc đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp trong công việc;
 • Hòa nhập nhanh chóng và làm việc tốt trong môi trường đa văn hóa, các tổ chức quốc tế. Tự giác và có khả năng tự học và làm giàu tri thức của bản thân suốt đời.

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc có hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

 • Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành và quốc tế); Khả năng hòa nhập, có ý chí vươn lên và khả năng tự nâng cao kỹ năng nghề nghiệp;
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, kỹ năng viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại;
 • Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc (đạt điểm TOEIC ≥ 500).

4. Phẩm chất chính trị và ý thức phục vụ nhân dân tốt, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

 • Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng-An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.