Làm Toán Tin có phải là một nghề tốt?

Nghe Toan Tin
Đây là bức tranh minh họa trong bài báo: “Doing the Math to Find the Good Jobs” đăng trong “The Wall Streets Journal”, 26/01/2009. Bài báo đưa ra bảng xếp hạng các nghề nghiệp trong số 200 nghề ở Mỹ. Dưới đây là trích dẫn 18 nghề tốt nhất theo thứ hạng lần lượt:

  1. Mathematician Nhà toán học
  2. Actuary Chuyên viên bảo hiểm, tính toán rủi ro
  3. Statistician Nhà thống kê
4. Biologist Nhà sinh vật học
  5. Software Engineer Kỹ sư phần mềm
  6. Computer Systems Analyst Chuyên viên phân tích hệ thống máy tính
7. Historian Nhà nghiên cứu lịch sử
11. Economist Nhà kinh tế học
  18. Computer Programmer Lập trình viên

Xin tham khảo tại website: http://online.wsj.com/article/SB123119236117055127.html hoặc tìm kiếm trên Google với từ khóa “The Best and Worst Jobs”.