TS. Lê Hải Hà

Trưởng nhóm chuyên môn Khoa học dữ liệu và ứng dụng

TS. Vũ Thành Nam

Giám đốc Chương trình đào tạo Hệ thống thông tin quản lý