Nghiệm xấp xỉ cho bài toán phi tuyến đặt không chỉnh


Đánh giá bài viết


Xem thêm