Bình chọn logo Viện Toán ứng dụng và Tin học

Mời quý thầy cô và quý bạn bình chọn logo Viện Toán ứng dụng và Tin học,

Hình thức bình chọn:

Bước 1: Chọn ảnh mà bạn yêu thích

Bước 2: Click vào ảnh và ấn nút Like cho ảnh và Để lại comment trên ảnh đấy

15 logo có số like và comment nhiều nhất sẽ được BTC xét duyệt để chọn tiếp vào vòng sau

DEADLINE bình chọn: 23h00 thứ 7 ngày 04/10/2014

Chúc các bạn và quý thầy cô một tuần vui vẻ!

 

sami_logo_01_tuanbh_01 sami_logo_34_ducvt_13 sami_logo_33_ducvt_12 sami_logo_32_ducvt_11 sami_logo_31_ducvt_10 sami_logo_30_ducvt_09 sami_logo_29_ducvt_08 sami_logo_28_ducvt_07 sami_logo_27_ducvt_06 sami_logo_26_ducvt_05 sami_logo_25_ducvt_04 sami_logo_24_ducvt_03 sami_logo_23_ducvt_02 sami_logo_22_ducvt_01 sami_logo_21_thangpq_01 sami_logo_20_anhntt_01 sami_logo_19_thucnt_02 sami_logo_18_thucnt_01 sami_logo_17_lylx_04 sami_logo_16_lylx_03 sami_logo_15_lylx_02 sami_logo_14_lylx_01 sami_logo_13_hoang_02 sami_logo_12_hoang_01 sami_logo_11_khanhhn_02 sami_logo_10_khanhhn_01 sami_logo_09_tungdd_01 sami_logo_08_minhdh_06 sami_logo_07_minhdh_05 sami_logo_06_minhdh_04 sami_logo_05_minhdh_03 sami_logo_04_minhdh_02 sami_logo_02_tuanbh_02 sami_logo_03_minhdh_01